Call us

Partner - Viva Concept

Vanuit het idee dat je samen sterker staat als alleen, gaat Horse & Health regelmatig partnerschappen aan met andere initiatieven uit de Vlaamse Paardensector. Met deze partnerschappen willen we zowel ons eigen project als het project van onze partner doen groeien. Op deze pagina stellen we jullie graag voor aan onze partner Viva Concept.


Paardvriendelijke huisvesting

Viva Concept is een project dat helemaal rond paardvriendelijke huisvesting draait. Valentijn Docquier lanceerde zijn bedrijf na de uitwerking van het eigen Equi Habitat project Viva Ranch in 2013, dit vanuit de overtuiging dat dieren – en in het bijzonder paarden – recht hebben op een vorm van huisvesting die aansluit bij hun natuur. In het geval van het paard wil dat zeggen: 24/7/365 vrije beweging, voldoende ruwvoer en sociaal contact.

Je paarden 24/7/365 vrije beweging bieden in onze Belgische omgeving is niet altijd vanzelfsprekend, zeker als je weet dat we meestal teveel paarden houden op een te beperkte oppervlakte: in de zomer drogen weides uit door overbegrazing en in de winter veranderen ze in grote modderpoelen door overbetreding. Toch is je paard continu vrije beweging geven volgens Viva Concept niet onmogelijk. Vertrekkend vanuit de basisprincipes van het Paddock Paradise van Jamie Jackson – paarden worden gehuisvest op een ‘track’ die rond/door de weide(s) loopt, ze kunnen op verschillende plaatsen ruwvoer vinden en ze hebben steeds toegang tot een schuilplaats – ontwikkelde hij het Equi Habitat concept.


Landschapsregeneratie

In een Equi Habitat, verenigt Valentijn zijn passie voor paarden met zijn passie voor natuur en ecologie. Door paarden te huisvesten op paddocks die verbonden zijn met paden waarop verschillende voerplaatsen terug te vinden zijn, kunnen paarden heel het jaar door buiten gehuisvest worden en voldoende vrij bewegen, zonder dat het volledige weiland stukgelopen wordt. Naast hooi en gras, worden in een Equi Habitat ook kruiden en hagen, heggen en houtkanten voorzien waar de paarden van kunnen eten. Weides worden ingezaaid met grasmengsels die aangepast zijn aan paarden, wat het risico op ziektes zoals hoefbevangenheid en obesitas verkleint. Indien de mogelijkheid bestaat, worden (kleine of grote) heuvels geïntegreerd of zelfs een poel waar de paarden in de zomer verkoeling in kunnen zoeken. Dat alles wordt omheind met ecologisch verantwoord materiaal en mest wordt tot slot – na compostering – hergebruikt om de aanwezige weides te bemesten.

Een Equi Habitat is zo een optimale woonplaats voor paarden, opgebouwd uit duurzame materialen en ingebed in de omgeving waarin de paarden gehuisvest worden. Op die manier wordt een balans tussen natuur en paarden mogelijk en geeft een Equi Habitat de omgeving de kans om op een natuurlijke manier te groeien. Het eindresultaat? Een stukje natuur waar je niet enkel gelukkige paarden en groen gras terugvindt, maar ook verschillende andere kleine zoogdieren, amfibieën, insecten en vogels die zich thuis voelen in de biodiverse selectie aan planten die de Equi Habitat rijk is.


Partnerschap

Door een samenwerking aan te gaan met Viva Concept wil Horse & Health paardvriendelijke huisvesting promoten. Samen met Viva Concept willen we bewustzijn verspreiden rond de behoeften van paarden aan vrije beweging, sociaal contact en voldoende ruwvoer. Daarbij houden we steeds de mogelijkheden van paardeneigenaren in het vizier.

Iedereen kan bij Viva Concept terecht voor:

  • Infosessies en cursussen rond verantwoord paarden houden, het Equi Habitat concept en weide- & mestbeheer
  • Advies, landschapsontwerp en de aanleg van een Equi Habitat
  • Ecologisch verantwoord omheiningsmateriaal, bodemverbeteraars, zaaigoed en plantgoed.


Leden van Horse & Health zullen in het kader va het partnerschap genieten van een korting van 5% bij Viva Concept. Voor adviezen en cursussen loopt de korting op tot 10% en voor georganiseerde cursussen van Viva Concept door Horse & Health wordt er een prijs op maat aangeboden.


Horse & Health zal Viva Concept daarnaast ondersteunen bij het uitrollen van het Equi Habitat label. Dit label werd ontwikkeld om
 bewegingspensions en particuliere projecten die zich inzetten voor het aanleggen van paard- en natuurvriendelijke accommodaties, extra in de verf te zetten. 

Meer informatie rond Viva Concept, de Equi Habitat en het Equi Habitat label vind je via: https://viva-concept.com/.

Voor tips, advies en inspiratie kan je ook terecht op de Facebookpagina en in de Facebookgroepen van Viva Concept:

edit afsluiten