Call us

Over de website


Ontstaan 

De paardenwereld is al meer dan 15 jaar mijn thuis. Vier jaar geleden kocht ik mijn eerste eigen paard, Concrete Z. Twee jaar geleden kwam daar mijn lieve pony Amber bij. Beiden kocht ik met gekende gebreken: agressie, hoefkatrol, scheefheid, blokkades, zware hoefbevangenheid, ... Ik leerde doorheen de jaren fantastische mensen kennen die ons enorm verder geholpen hebben, maar ik maakte ook veel fouten en wist vaak niet bij wie ik terecht kon voor de best mogelijke hulp voor mijn paarden.

Horse & Health is oorspronkelijk ontstaan vanuit mijn eigen ervaring dat het niet altijd makkelijk is de juiste persoon te vinden wanneer je met een probleem zit met je paard, maar ook vanuit het idee dat deze en gelijkaardige fantastische mensen in de paardenwereld meer zichtbaarheid verdienen. Horse and Health is er om de zoektocht naar de beste mensen in deze sector te vergemakkelijken. Hoewel het idee een persoonlijke achtergrond kent, werd het al gauw een echte onderneming met een duidelijke missie. 

Doorheen het voorjaar van 2017 werd het project verder uitgewerkt, onder andere door marktonderzoek te doen. Vooral een vraag naar kwaliteit binnen de sector kwam naar voren bij de dienstverleners die bevraagd werden, want tenslotte kan iedereen zich lesgever, stalbaas, bekapper of osteopaat noemen. Echter, wat is kwaliteit, en hoe ga je kwaliteit bepalen binnen deze sector? Ook was er vraag naar meer samenwerking in de sector. 

Paardeneigenaren die bevraagd werden, beaamden dat het moeilijk is om goede dienstverleners te vinden, tenzij je zelf een uitgebreid persoonlijk netwerk hebt waar je op terug kan vallen. Veel reclame binnen de paardensector verloopt via-via. Je lesgever raadt een bekapper aan, je dierenarts kent nog wel een goede osteopaat... Nieuwe mensen leren kennen blijkt echter een pak moeilijker, en risicovoller. Bepaalde dienstverleners ervaren bovendien ook dat ze hierdoor steeds in dezelfde groep mensen of regio klanten vinden. 

Met Horse & Health heb ik allerminst de ambitie te bepalen wie goed is, en wie minder goed. Wie ben ik om te beslissen wat kwaliteit is en wie al dan niet kwaliteit levert. Met Horse & Health wil ik mij daarom in eerste instantie inzetten om de sector meer transparant te maken. Via mijn platform wil ik een overzicht bieden van wie diensten aanbiedt binnen de sector, welke diensten bestaan, welke opleiding mensen genoten hebben en welke prijs ze vragen voor hun diensten. Om toch al een invulling te geven aan het begrip kwaliteit, heb ik ervoor gekozen enkel mensen toe te laten die officieel ingeschreven zijn als zelfstandige, die verzekerd zijn, die diploma's hebben voor de diensten die ze aanbieden, en die onze ethische code onderschrijven. Een ethische code die zoveel mogelijk gebaseerd is op bestaande kennis over paardenwelzijn, waarin het paard centraal staat. 

Met Horse & Health hoop ik bij te dragen aan de verder ontwikkeling van de paardensector als sector waar kwaliteit en samenwerken centraal staan. 


Visie


  • Horse & Health draagt waarden als kwaliteit, professionaliteit, diervriendelijkheid en holisme hoog in het vaandel.
  • Horse & Health wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de paardensector op vlak van kwaliteit en samenwerking
  • Horse & Health wil dierenwelzijn op de voorgrond plaatsen binnen de dienstverlening in de paardensector.
  • Horse & Health wil een bemiddelende instantie zijn tussen dienstverleners en andere partners binnen de sector voor de verdere ontwikkeling van de sector


Missie

  • Horse & Health wil de paardensector meer transparant maken en op die manier proberen de kwaliteit van de aangeboden diensten binnen de sector verhogen. 
  • Horse & Health voorziet in een platform voor alle vormen van dienstverlening wat betreft gezondheidszorg, instructie/coaching en stalling in de paardensector en zet zich hiermee in voor de verdere professionalisering van de sector.
  • Horse & Health wil door middel van een online zoekmachine de toegankelijkheid van bovengenoemde vormen van dienstverlening vergroten door het zoeken naar een juiste dierenarts, behandelaar, lesgever of stalling te vergemakkelijken.
  • Horse & Health promoot de dienstverleners die lid zijn van het platform. 
  • Horse & Health zet het welzijn van het paard altijd, en zonder voorwaarden, op de eerste plaats. In eerste instantie door de ontwikkeling en hantering van een ethische code voor de leden van het platform.
  • Horse & Health tracht zijn doelstellingen steeds te bereiken door middel van dialoog met de dienstverlenende sector en andere relevante partners. Constructieve relaties met partners vormen een prioriteit. 


edit afsluiten